16/07/2024
Huyện Nho Quan
    16/07/2024
Huyện Yên Khánh
    15/07/2024
Huyện Yên Mô
    15/07/2024
Huyện Yên Mô
    12/07/2024
Huyện Yên Mô
    09/07/2024
Huyện Yên Mô
    19/06/2024
Huyện Yên Mô
    28/05/2024
Thành phố Tam Điệp
    09/05/2024
Thành phố Ninh Bình
    15/02/2024
Huyện Yên Khánh
Background Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình
Bản đồ tỉnh Ninh Bình
NHO QUAN GIA VIỄN HOA LƯ TP.TAM ĐIỆP YÊN MÔ KIM SƠN TP.NINH BÌNH YÊN KHÁNH
TỈNH NINH BÌNH

Quận / Huyện :

2 thành phố, 6 huyện

Vị trí :

Tọa độ địa lý 20°15′03″B 105°58′29″Đ

Diện tích :

1.411,78 Km²

Khí hậu khung :

Cận nhiệt đới ẩm

Dân số :

1.007.600 người, mật độ dân số đạt 714 người/km²

TỈNH NINH BÌNH

Thành phố Ninh Bình

Diện tích :
128.480 km²
Đơn vị hành chính:
11 phường, 3 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 26

xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số 5, ngõ 385, đường Nguyễn Công Trữ, phố Vạn Thịnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Giá, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình

Ninh Tiến – TP Ninh Bình - Ninh Bình

Số 46, đường Đinh Tất Miễn, phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Thôn Nguyên Ngoại, xã Ninh nhất, Tp Ninh Bình

xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

số 86, đường Lương Văn Tụy, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình

xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

số 27, ngõ 03, đường Tôn Đức Thắng - phố 11 - phường Đông Thành - TP Ninh Bình

Thành phố Tam Điệp

Diện tích :
62.866 km²
Đơn vị hành chính:
6 phường, 3 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 51

thôn Nguyễn – xã Yên Sơn – TP Tam Điệp – Ninh Bình

Tam Điệp, Ninh Bình

phường Bắc Sơn – TP Tam Điệp, Ninh Bình

Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

tổ dân phố Đàm Khánh Tây, Yên Bình, Tam Điệp, Ninh Bình

thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

Đàm Khánh Tây, phường Yên Bình, TP Tam Điệp

Tân Trung, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bắc Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình

thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

https://maps.app.goo.gl/Uegj9ybbHBXtvSKe9

Đông Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình

Huyện Gia Viễn

Diện tích :
20.992 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 20 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 24

Số nhà 68, phố Me, Thị trấn Me,Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình.

thôn Vũ Đại, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

thôn Vân Hà 2, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nhà ông Nguyễn Vă Tích, thôn Hán Bắc, Gia Tiến, Gia Viễn

Đường Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường Thống nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 6, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn 2, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình

Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình

xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Huyện Hoa Lư

Diện tích :
71.839 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 10 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 24

phố Cầu Huyện, TT. Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

thôn Bãi Trữ - xã Ninh Giang - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Thôn Trung, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Thôn Trường Thịnh, Trường Yên

Thôn Yên Trạch - Trường Yên

xà Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình

Thôn Trung - Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình

Thôn Đại Áng- Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình

thôn Khê Hạ - Ninh Xuân - Hoa Lư

thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

xóm Thạch Tác, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Huyện Kim Sơn

Diện tích :
182.942 km²
Đơn vị hành chính:
2 thị trấn, 23 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 83

KCN Kim Trung, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

KCN Kim Trung, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Khối 2, TT Bình Minh, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

106 B phố Phát Diệm Đông, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Ao số 01 – khu nuôi tôm công nghiệp Kim Chung, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5 xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Xóm 6, xã Kim Trung, huyên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 7, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 14, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Phố Nam Dân, TT Phát Diệm

Xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm Vinh Ngoại, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

Quang Thiện Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam 20.101143, 106.107348

Xóm 9, xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

vị trí map

Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình

Tân Thành - Kim Sơn - Nình Bình

Xã Tân Thành - huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

xóm 4, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

xóm 6+7 xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Huyện Nho Quan

Diện tích :
149.830 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 26 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 30

thôn đồi chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình

thôn Tiên Phương 2, Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình

thôn Nga 3, Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

thôn 4 xã Gia lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

km 8, đường 479B, thôn Đồi Mây, Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình

Thôn 4, Xã Phú Long, Huyện Nho quan, Ninh Bình

thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

thôn Chùa, Gia Thủy, Nho Quan, Ninh Bình
Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Xanh - Quỳnh Lưu - Nho Quan

Huyện Yên Khánh

Diện tích :
147.069 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 18 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 78

Số nhà 11- Tổ dân phố 6 – Thị trấn Yên Ninh – Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình

Phố 7, Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

xóm 2 Vân Tiến, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình

Xóm 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, Ninh Bình

xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Khu phố 7, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm 13, Khánh Thành, Yên Khánh

xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

xóm thượng 2 xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Cư 3, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm Hà đông, Đông Mai, Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

Xóm 3, Đông Cường, Xã Khánh CƯờng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn 4, xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

xóm Bắc, xã Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình

Thôn PHú Thượng, xã Khánh An, yên Khánh, NInh Bình

Xóm 2, Xuân Tiến, Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình

Xóm 3, xã Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình

Xóm Tây, xã Khánh Hội, Yên Khánh , NInh Bình

Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Yên Khánh, NInh binhf

Xóm 13, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Xóm 2, Thôn thổ mật, xã Khánh Hồng

Xóm Chùa, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm 2, xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình

Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

Thị trấn Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình

Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình

Huyện Yên Mô

Diện tích :
118.469 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 16 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 43

Xóm Dò 1, xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Quán Khương Dụ, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

Xóm Trung - Yên Nhân

Yên Hòa, Yên Mô

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

xóm 4 xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình

xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

xóm Nam Lộc, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình

Đông Sơn - Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình

thôn Đông Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô

thôn Phú Trì, xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình

Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình

Yên Thịnh - Khánh Dương - Yên Mô -Ninh Bình

tên huyện

  • djfkdsj
  • djfkdsj
  • djfkdsj
  • djfkdsj

359 sản phẩm

sp
Lúa chất lượng

HTX nông nghiệp Khánh Phú

Cấp ngày 16/07/2024
sp
trà củ sen

HTX sản xuất và chế biến nông sản Mai Anh

Cấp ngày 16/07/2024
sp
củ sen tươi Mai Anh

HTX sản xuất và chế biến nông sản Mai Anh

Cấp ngày 16/07/2024
sp
Lúa chất lượng

HTX nông nghiệp Khánh Dương

Cấp ngày 15/07/2024
sp
Lúa chất lượng

HTX nông nghiệp Đại Đồng

Cấp ngày 12/07/2024
sp
đậu phộng da cá tỏi ớt

Đinh Văn Trường

Cấp ngày 09/07/2024
sp
lạc rang húng lìu

Đinh Văn Trường

Cấp ngày 09/07/2024
sp
Đậu phộng tỏi ớt

Đinh Văn Trường

Cấp ngày 09/07/2024
sp
Lúa chất lượng

HTX nông nghiệp Nam Thành

Cấp ngày 19/06/2024
sp
cơm cháy gạo lứt cung đình 500gr

Công ty TNHH sản xuất và phân phối thực phẩm An Phú

Cấp ngày 18/06/2024

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

20/07/2024

4 lượt xem

1

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

11/06/2024

1 lượt xem

1

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

11/06/2024

1 lượt xem

1

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

11/06/2024

2 lượt xem

1

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

11/06/2024

3 lượt xem

1

Mr. Tìm đối tác

Nguyễn Văn A

11/06/2024

2 lượt xem

1

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO